ลงทะเบียนสมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

* หากยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ mytcas กรุณาลงทะเบียนที่หน้าเว็บ https://student.mytcas.com ก่อนทำการสมัคร